Archiwum kategorii: Podstawy

Kredyt - co to takiego?

Zanim wybierzemy kredyt opłaca się zrozumieć, czym on jest jak też gdzie mamy możność odnaleźć stosowne dokumenty prawne normujące jego udzielanie i spłatę.

Wszystkie fakty dotyczące pożyczki zawarte są w umowie kredytowej. Będzie ona zawierana na piśmie, w dwóch, jednakowo brzmiących egzemplarzach dla obojętnie jakiej ze stron. Umowa kredytowa zgodnie z art. 69.2 powinna zawierać:

strony umowy;

sumę pożyczki oraz walutę, w jakiej został udzielony;

cel, na jaki przyznano nam kredyt;

przepisy, na jakich będzie odbywać się spłata i jej ostateczny termin;

rzeczywistą wysokość oprocentowania i okoliczności jego zmiany,

wiadomości na temat dodatkowych opłat oraz prowizji

zabezpieczenie pożyczki

zasięg uprawnień banku odnośnie kontroli wykorzystania kredytu oraz jego spłaty

termin i sposób przekazania kredytobiorcy przyznanych mu środków

wysokość prowizji

uwarunkowania oraz sposób zmiany umowy kredytowej